نویسنده = نادی علیزاده
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 17-44

10.22034/dtj.2021.251068.1003

حسن رشیدی؛ نادی علیزاده؛ سهیل مومنی ازندریانی