نمایه نویسندگان

ا

 • ابیلی، خدایار ارائه الگوی هیوتاگوژیک خودتوسعه‌ای در بستر الکترونیک (الگویی برای رهبری یادگیری) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • احتشام، زهرا تدوین الگوی مفهومی عوامل موثر بر کیفیت آموزش مجازی دانشگاه و ارزیابی کیفیت آن در دوران کرونا [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 71-89]
 • اسدالهی، حسین الویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی مدیریت بحران با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات: فرایند ‏تحلیل شبکه ای ‏ANP [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 88-104]
 • اسماعیلی، سحر مدل بلوغ تحول دیجیتال؛ حوزه‌ها و روندهای پژوهش در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-72]
 • اصل تقی وند، امیر بهبود تشخیص ناهنجاری داده ها با یادگیری عمیق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 105-124]
 • امین وش، احسان بهبود تشخیص ناهنجاری داده ها با یادگیری عمیق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 105-124]

چ

 • چم اسمانی، معصومه تدوین الگوی مفهومی عوامل موثر بر کیفیت آموزش مجازی دانشگاه و ارزیابی کیفیت آن در دوران کرونا [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 71-89]

ح

د

 • درودی، هما الویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی مدیریت بحران با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات: فرایند ‏تحلیل شبکه ای ‏ANP [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 88-104]

ر

 • رضایی فرد، مهرداد مدل بلوغ تحول دیجیتال؛ حوزه‌ها و روندهای پژوهش در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-72]

ز

 • زمانی بابگهری، علی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار آموزش الکترونیکی در یک محیط تعاملی کارآمد [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 55-70]

س

 • سرآبادانی، ابوالقاسم بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]

ش

 • شبانی، حمیدرضا بررسی عوامل انگیزشی در امر یادگیری زبان آموزان با ملاحظه تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 90-104]
 • شیرمحمدی، جواد ارزیابی ابعاد، عوامل و راهبردهای انگیزش دانشجویان در برنامه‌های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش عالی نظامی (به تفکیک برنامه‌های حضوری، الکترونیکی و تلفیقی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 32-54]

ص

 • صحرایی، شقایق بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]

ع

 • عباس زاده، محمد سنجش میزان رضایت دانشجویان از نظام یاددهی-یادگیری الکترونیکی در دوران شیوع پاندومی کرونا در دانشگاه مهرالبرز [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 16-42]
 • عباسی، محمدحسن طراحی سامانة آموزشیاری شخصی شده با کمک عناصر بازی پردازی بر اساس شخصیت و انگیزه و بررسی اثرگذاری آن بر رضایت تحصیلی یادگیرندگان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 18-31]
 • عباسیان، محمد ارزیابی ابعاد، عوامل و راهبردهای انگیزش دانشجویان در برنامه‌های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش عالی نظامی (به تفکیک برنامه‌های حضوری، الکترونیکی و تلفیقی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 32-54]
 • عزیزی، مهدی ارزیابی ابعاد، عوامل و راهبردهای انگیزش دانشجویان در برنامه‌های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش عالی نظامی (به تفکیک برنامه‌های حضوری، الکترونیکی و تلفیقی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 32-54]
 • علی پور، داود بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]

ف

 • فلاح، نازنین شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار آموزش الکترونیکی در یک محیط تعاملی کارآمد [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 55-70]

م

 • مزاری، ابراهیم ارائه الگوی هیوتاگوژیک خودتوسعه‌ای در بستر الکترونیک (الگویی برای رهبری یادگیری) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • منتظر، غلامعلی طراحی سامانة آموزشیاری شخصی شده با کمک عناصر بازی پردازی بر اساس شخصیت و انگیزه و بررسی اثرگذاری آن بر رضایت تحصیلی یادگیرندگان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 18-31]
 • میلانی، امید ارزیابی ابعاد، عوامل و راهبردهای انگیزش دانشجویان در برنامه‌های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش عالی نظامی (به تفکیک برنامه‌های حضوری، الکترونیکی و تلفیقی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 32-54]

ن

 • نظرزاده، مریم سنجش میزان رضایت دانشجویان از نظام یاددهی-یادگیری الکترونیکی در دوران شیوع پاندومی کرونا در دانشگاه مهرالبرز [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 16-42]

ه

 • هداوند، مجتبی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار آموزش الکترونیکی در یک محیط تعاملی کارآمد [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 55-70]

ی

 • یادگاری، وحید ارزیابی آمادگی پذیرش شبکه های نرم افزارمحور در سفر تحول دیجیتال شرکت‌های تلکامی ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 73-87]