نمایه نویسندگان

آ

 • آقامحمودیان اصفهانی، فرزانه ارائه یک مدل تشخیص دیابت مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق بازگشتی و الگوریتم بیش نمونه‌گیری [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 98-120]
 • آقایی، هاجر نقش سیستم آموزش الکترونیکی بر مهارت تفکر سطح بالا و مهارت یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان با نقش میانجی علاقه به یادگیری [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 19-38]

ا

 • ابریشمی، سعید یک روش حراج آگاه از شبکه برای تخصیص منابع درمحاسبات تورین [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 96-109]
 • ابیلی، خدایار ارائه الگوی هیوتاگوژیک خودتوسعه‌ای در بستر الکترونیک (الگویی برای رهبری یادگیری) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • احتشام، زهرا تدوین الگوی مفهومی عوامل موثر بر کیفیت آموزش مجازی دانشگاه و ارزیابی کیفیت آن در دوران کرونا [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 71-89]
 • اخوان طبیب، محسن ارائه یک مدل تشخیص دیابت مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق بازگشتی و الگوریتم بیش نمونه‌گیری [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 98-120]
 • اسدالهی، حسین الویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی مدیریت بحران با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات: فرایند ‏تحلیل شبکه ای ‏ANP [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 88-104]
 • اسلامی امیرآبادی، فریبا نقشه های شناختی فازی؛ رویکردی پیشرفته برای مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 84-97]
 • اسماعیلی، سحر مدل بلوغ تحول دیجیتال؛ حوزه‌ها و روندهای پژوهش در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-72]
 • اصل تقی وند، امیر بهبود تشخیص ناهنجاری داده ها با یادگیری عمیق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 105-124]
 • امین وش، احسان بهبود تشخیص ناهنجاری داده ها با یادگیری عمیق [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 105-124]

ب

 • باقری، نگار شناسایی و الویت بندی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال در صنایع غذایی با رویکرد DANP فازی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • بناگر، علیرضا نقش سیستم آموزش الکترونیکی بر مهارت تفکر سطح بالا و مهارت یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان با نقش میانجی علاقه به یادگیری [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 19-38]
 • بیلندی، محمد حسن اهمیت کاربردهای فناوری هیت مپ در عملکرد کسب و کار آنلاین [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 61-83]

ث

 • ثنایی، محمدرضا تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی با هدف ارتقا بازاریابی دیجیتال و ارتباط با مشتریان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 28-45]

ج

 • جانفدا، زهرا تشخیص حمله انکارسرویس در اینترنت وسایل نقلیه با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 1-18]
 • جلالی، پریسا اهمیت کاربردهای فناوری هیت مپ در عملکرد کسب و کار آنلاین [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 61-83]
 • جلالیان، سعید ارزیابی تأثیر قیمت مرجع بیرونی بر فرآیند خریداران با مقایسه کسب‌وکارهای آنلاین و آفلاین [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 58-84]

چ

 • چاوشی، نیر بهبود عملکرد سیستم‌های توصیه‌گر پالایش مشارکتی با استخراج عمیق ویژگی‌ها [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 80-95]
 • چم اسمانی، معصومه تدوین الگوی مفهومی عوامل موثر بر کیفیت آموزش مجازی دانشگاه و ارزیابی کیفیت آن در دوران کرونا [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 71-89]

ح

 • حجازی جوشقانی، حسین بررسی عوامل موثر بر اکوسیستم بازاریابی کارافرینانه دیجیتال در صنعت بیمه [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 39-60]
 • حدادی هرندی، علی اکبر مدل بلوغ تحول دیجیتال؛ حوزه‌ها و روندهای پژوهش در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-72]
 • حدادی هرندی، علی اکبر شناسایی و الویت بندی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال در صنایع غذایی با رویکرد DANP فازی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • حسینی، سید مصطفی ارائه مدلی برای ایجاد قابلیت های پویا برای تحول دیجیتال مورد مطالعه: بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 60-79]
 • حسینی سنو، سید امین تشخیص حمله انکارسرویس در اینترنت وسایل نقلیه با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 1-18]
 • حیدری، حامد بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

د

 • دامی، سینا بهبود عملکرد سیستم‌های توصیه‌گر پالایش مشارکتی با استخراج عمیق ویژگی‌ها [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 80-95]
 • درودی، هما الویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی مدیریت بحران با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات: فرایند ‏تحلیل شبکه ای ‏ANP [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 88-104]

ر

 • رحمان سرشت، حسین ارائه مدلی برای ایجاد قابلیت های پویا برای تحول دیجیتال مورد مطالعه: بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 60-79]
 • رشیدی، حسن رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-44]
 • رضاپور، محمد پیش‌بینی سکتة مغزی در بیماران همودیالیزی با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 45-57]
 • رضایی فرد، مهرداد مدل بلوغ تحول دیجیتال؛ حوزه‌ها و روندهای پژوهش در ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 43-72]

ز

 • زمانی بابگهری، علی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار آموزش الکترونیکی در یک محیط تعاملی کارآمد [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 55-70]

س

 • سرآبادانی، ابوالقاسم بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • سعیدی رامیانی، زهرا نقش سیستم آموزش الکترونیکی بر مهارت تفکر سطح بالا و مهارت یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان با نقش میانجی علاقه به یادگیری [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 19-38]
 • سلیمی، شاهین مدل‌سازی عوامل نگرشی و رفتاری میانجی در تأثیر رفتارهای فرصت‌طلبانه بر عملکرد مالی و غیرمالی (مورد مطالعه: کسب و کار دیجیتال ورانگر) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 85-102]

ش

 • شاکریان، سید مصطفی بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • شبانی، حمیدرضا بررسی عوامل انگیزشی در امر یادگیری زبان آموزان با ملاحظه تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 90-104]
 • شمع علیزاده بایی، محمدعلی مدل بندی راهبردهای نهان نگاری و نهان کاوی اطلاعات در تصاویر دیجیتال با استفاده از نظریه ی بازی ها [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 46-59]
 • شیرمحمدی، جواد ارزیابی ابعاد، عوامل و راهبردهای انگیزش دانشجویان در برنامه‌های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش عالی نظامی (به تفکیک برنامه‌های حضوری، الکترونیکی و تلفیقی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 32-54]

ص

 • صحرایی، شقایق بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]

ع

 • عاقلی، میثم اهمیت کاربردهای فناوری هیت مپ در عملکرد کسب و کار آنلاین [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 61-83]
 • عباس زاده، محمد سنجش میزان رضایت دانشجویان از نظام یاددهی-یادگیری الکترونیکی در دوران شیوع پاندومی کرونا در دانشگاه مهرالبرز [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 16-42]
 • عباسی، محمدحسن طراحی سامانة آموزشیاری شخصی شده با کمک عناصر بازی پردازی بر اساس شخصیت و انگیزه و بررسی اثرگذاری آن بر رضایت تحصیلی یادگیرندگان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 18-31]
 • عباسیان، محمد ارزیابی ابعاد، عوامل و راهبردهای انگیزش دانشجویان در برنامه‌های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش عالی نظامی (به تفکیک برنامه‌های حضوری، الکترونیکی و تلفیقی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 32-54]
 • عزیزی، مهدی ارزیابی ابعاد، عوامل و راهبردهای انگیزش دانشجویان در برنامه‌های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش عالی نظامی (به تفکیک برنامه‌های حضوری، الکترونیکی و تلفیقی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 32-54]
 • عسگری، ناصر مدل‌سازی عوامل نگرشی و رفتاری میانجی در تأثیر رفتارهای فرصت‌طلبانه بر عملکرد مالی و غیرمالی (مورد مطالعه: کسب و کار دیجیتال ورانگر) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 85-102]
 • علی ئی، مریم اهمیت کاربردهای فناوری هیت مپ در عملکرد کسب و کار آنلاین [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 61-83]
 • علی پور، داود بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 1-15]
 • علیزاده، نادی رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-44]
 • علیزاده، نادی بررسی عوامل موثر بر اکوسیستم بازاریابی کارافرینانه دیجیتال در صنعت بیمه [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 39-60]

غ

 • غرایاق زندی، یاسر ارزیابی تأثیر قیمت مرجع بیرونی بر فرآیند خریداران با مقایسه کسب‌وکارهای آنلاین و آفلاین [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 58-84]

ف

 • فرصت کار، احسان ارزیابی یکپارچگی بین قابلیت‌های دیجیتال سیستم BIM در راستای پیاده سازی مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 103-120]
 • فلاح، نازنین شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار آموزش الکترونیکی در یک محیط تعاملی کارآمد [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 55-70]

م

 • محلی، حمیده یک روش حراج آگاه از شبکه برای تخصیص منابع درمحاسبات تورین [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 96-109]
 • مزاری، ابراهیم ارائه الگوی هیوتاگوژیک خودتوسعه‌ای در بستر الکترونیک (الگویی برای رهبری یادگیری) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 1-17]
 • معظمی گودرزی، مریم بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • منتظر، غلامعلی طراحی سامانة آموزشیاری شخصی شده با کمک عناصر بازی پردازی بر اساس شخصیت و انگیزه و بررسی اثرگذاری آن بر رضایت تحصیلی یادگیرندگان [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 18-31]
 • مومنی ازندریانی، سهیل رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-44]
 • میرزایی، کمال نقشه های شناختی فازی؛ رویکردی پیشرفته برای مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 84-97]
 • میلانی، امید ارزیابی ابعاد، عوامل و راهبردهای انگیزش دانشجویان در برنامه‌های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش عالی نظامی (به تفکیک برنامه‌های حضوری، الکترونیکی و تلفیقی) [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 32-54]

ن

 • نظرزاده، مریم سنجش میزان رضایت دانشجویان از نظام یاددهی-یادگیری الکترونیکی در دوران شیوع پاندومی کرونا در دانشگاه مهرالبرز [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 16-42]
 • نعمت بخش، ناصر ارائه یک مدل تشخیص دیابت مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق بازگشتی و الگوریتم بیش نمونه‌گیری [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 98-120]

و

 • والمحمدی، چنگیز شناسایی و الویت بندی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال در صنایع غذایی با رویکرد DANP فازی [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 1-27]
 • ورزنده آذر، پرشین ارزیابی یکپارچگی بین قابلیت‌های دیجیتال سیستم BIM در راستای پیاده سازی مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 103-120]

ه

 • هداوند، مجتبی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار آموزش الکترونیکی در یک محیط تعاملی کارآمد [دوره 2، شماره 1، 1400، صفحه 55-70]

ی

 • یادگاری، وحید ارزیابی آمادگی پذیرش شبکه های نرم افزارمحور در سفر تحول دیجیتال شرکت‌های تلکامی ایران [دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 73-87]