نمایه نویسندگان

ج

 • جلالیان، سعید ارزیابی تأثیر قیمت مرجع بیرونی بر فرآیند خریداران با مقایسه کسب‌وکارهای آنلاین و آفلاین [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 58-84]

ح

 • حیدری، حامد بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ر

 • رشیدی، حسن رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-44]
 • رضاپور، محمد پیش‌بینی سکتة مغزی در بیماران همودیالیزی با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 45-57]

س

 • سلیمی، شاهین مدل‌سازی عوامل نگرشی و رفتاری میانجی در تأثیر رفتارهای فرصت‌طلبانه بر عملکرد مالی و غیرمالی (مورد مطالعه: کسب و کار دیجیتال ورانگر) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 85-102]

ش

 • شاکریان، سید مصطفی بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]

ع

 • عسگری، ناصر مدل‌سازی عوامل نگرشی و رفتاری میانجی در تأثیر رفتارهای فرصت‌طلبانه بر عملکرد مالی و غیرمالی (مورد مطالعه: کسب و کار دیجیتال ورانگر) [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 85-102]
 • علیزاده، نادی رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-44]

غ

 • غرایاق زندی، یاسر ارزیابی تأثیر قیمت مرجع بیرونی بر فرآیند خریداران با مقایسه کسب‌وکارهای آنلاین و آفلاین [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 58-84]

ف

 • فرصت کار، احسان ارزیابی یکپارچگی بین قابلیت‌های دیجیتال سیستم BIM در راستای پیاده سازی مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 103-120]

م

 • معظمی گودرزی، مریم بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 1-16]
 • مومنی ازندریانی، سهیل رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 17-44]

و

 • ورزنده آذر، پرشین ارزیابی یکپارچگی بین قابلیت‌های دیجیتال سیستم BIM در راستای پیاده سازی مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت و ساز [دوره 1، شماره 1، 1399، صفحه 103-120]