تعداد مقالات: 12

1. بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 1-16

10.22034/dtj.2021.250671.1002

حامد حیدری؛ سید مصطفی شاکریان؛ مریم معظمی گودرزی


3. رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 17-44

10.22034/dtj.2021.251068.1003

حسن رشیدی؛ نادی علیزاده؛ سهیل مومنی ازندریانی