یک روش حراج آگاه از شبکه برای تخصیص منابع درمحاسبات تورین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هنراموز اموزش و پرورش

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

محاسبات تورین قادر به تجمیع منابع محاسباتی ناهمگن برای پشتیبانی از برنامه‌های کاربردی مقیاس‌پذیر در علوم، مهندسی و تجارت می‌باشد. محاسبات تورین مجموعه‎‌ای از مصرف‌کنندگان و فراهم‌کنندگان منابع هستند؛ که معمولا این نهادها مستقل‌بوده و تصمیم گیری‌های خودمختاری براساس سیاست‌های خود برای تخصیص منابع می‌گیرند.
در این مقاله، یک روش حراج مضاعف پیوسته آگاه از شبکه برای تخصیص منابع تورین معرفی؛ که در آن منابع به عنوان عوامل فراهم‌کننده و کاربران به عنوان عوامل مصرف‌کننده در نظر گرفته شده‌اند. در این رویکرد، کاربران و فراهم‌کنندگان قیمت‌های پیشنهادی خود را براساس پارامترهایی تعیین می‌نمایند کاربران براساس، متوسط تعداد منابع‌باقی‌مانده، زمان‌باقی‌مانده و اندازی ‌داده‌ورودی و فراهم‌کنندگان براساس بار فعلی منابع قیمت پیشنهادی خود را در حراج تعیین می‌کنند؛ و شبکه نیز به عنوان یک عنصر تاثیر‌گذار در تورین در نظر گرفته شده‌است. که سعی می‌شود عمل تخصیص منابع به صورت آگاه از شبکه و براساس وضعیت جاری سیستم انجام گیرد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد روش پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به محیطی که در آن پارامترهای ذکرشده در نظر گرفته نشده، دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A network-aware auction method for allocating resources in Turin computing

نویسندگان [English]

  • hamideh mahalli 1
  • saeed Abrishami 2
1 Education apprentice
2 Assistant Professor Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

A network-aware auction method for allocating resources in Turin computing
abstract
Grid computing is able to aggregate heterogeneous computing resources to support scalable applications in science, engineering, and commerce. Turin calculations are a set of consumers and resource providers; These institutions are usually independent and make autonomous decisions based on their own policies for resource allocation.
In this paper, we introduce a network-aware continuous double auction method for the allocation of Turin resources; Where resources are considered as supply factors and users as consumption factors. In this approach, users and suppliers determine their bids based on parameters. And the network is considered an influential element in Turin. Which tries to allocate resources consciously from the network and based on the current state of the system. The simulation results show that the proposed method performs better than the environment in which the mentioned parameters are not considered .


are not considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turin calculations
  • auction
  • network aware
  • scheduling