اهداف و چشم انداز

چشم انداز

چشم­ انداز این نشریه تبدیل شدن به برترین فصلنامه علمی پژوهشی در پایگاه استنادی جهان اسلام و دارای نمایه­­ های بین­ المللی برای انتشار مقالات برتر بین ­المللی در حوزه تحول دیجیتال، می ­باشد.

 

اهداف

از جمله اهداف این نشریه موارد زیر می­باشد:

-      ترویج و فرهنگ سازی در مورد ابعاد مختلف تحول دیجیتال

-      انتشار آخرین یافته­ های علمی در حوزه تحول دیجیتال جهانی

-      معرفی پژوهشگران و خبرگان حوزه تحول دیجیتال

-      آگاهی رسانی و تبیین کاربردهای تحول دیجیتال در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی و ملی