دامنه موضوعی نشریه

نشریه در موضوعات زیر مقاله می پذیرد:

 

رویکرد کلان به تحول دیجیتال

عصر دیجیتال

جامعه دیجیتال

شهر دیجیتال

شهروند دیجیتال

مشارکت دیجیتال

اقتصاد دیجیتال

دولت دیجیتال

آمادگی دیجیتال

زیرساخت دیجیتال

اخلاق دیجیتال

بلوغ دیجیتال

هویت دیجیتال

امنیت دیجیتال

حقوق و قوانین دنیای دیجیتال

 

رویکرد سازمانی به تحول دیجیتال

مدل­ های کسب و کار دیجیتال

چشم­ انداز و استراتژی دیجیتال

نوآوری دیجیتال

رهبری دیجیتال

زبدگی دیجیتال

حاکمیت دیجیتال

تجربه دیجیتال مشتری

فرهنگ دیجیتال

مدیریت استعدادهای دیجیتال

مهارت­ ها و شایستگی­ های دیجیتال

مدیریت پروژه دیجیتال

مدیریت منابع انسانی دیجیتال

بازاریابی دیجیتال

 

رویکرد بخش ­های اقتصادی به تحول دیجیتال

تجارت دیجیتال

گردشگری دیجیتال

بانکداری دیجیتال

سلامت دیجیتال

یادگیری دیجیتال

بیمه دیجیتال

 

کاربرد فناوری­ های دیجیتال

روندهای نوین فناوری­ های دیجیتال

کاربرد رسانه ­های اجتماعی در کسب و کار

کاربرد رایانش موبایل در کسب و کار

کاربرد رایانش ابری در کسب و کار

کاربرد اینترنت اشیا در کسب و کار

کاربرد تحلیل داده و داشبوردهای مدیریتی در کسب و کار

کاربرد هوش مصنوعی و رایانش شناختی در کسب و کار

کاربرد بلاک چین در کسب و کار

کاربرد واقعیت مجازی و افزوده در کسب و کار

کاربرد پرینت سه بعدی در کسب و کار

کاربرد رایانش کوانتومی در کسب و کار