کلیدواژه‌ها = اعتماد
بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-15

10.22034/dtj.2022.335131.1054

داود علی پور؛ شقایق صحرایی؛ ابوالقاسم سرآبادانی


بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-16

10.22034/dtj.2021.250671.1002

حامد حیدری؛ سید مصطفی شاکریان؛ مریم معظمی گودرزی