کلیدواژه‌ها = تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی، دیجیکالا، شبکه‌های اجتماعی